Individuella digitaliseringslösningar för ert företag

Vi är er partner för generella och specifika frågor om avancerad sensorteknik, digitalisering, automatisering, Industrial Internet of Things (IIoT) Industri 4.0, artificiell intelligens (AI) och maskininlärning.

Våra tjänster omfattar både systemplanering samt utveckling och produktion av den önskade hård- och mjukvaran. Men våra insatser slutar inte där. Vi ser oss som ert fulla stöd på er resa mot Industri 4.0. Vi stödjer er, inte bara med våra produkter men med vårt kunnande och vårt ansvar som konsult i första hand. Digitaliseringen är en uppgift inte många människor i praktiska hårdvarubaserade industrier trivs med. Men den är också oundviklig och vi vill göra det lättare att ta er an uppgiften.

Ring oss eller skicka ett e-post och låt oss diskutera den bästa vägen till digitaliseringen för ert företag. Ekvationen är enkel: Ju tidigare ni öppnar ert företag till digitala lösningar, desto tidigare ni kan leda er bransch genom innovation och effektivitet.

Utveckling

Från idé till verklighet

Alla företag drar nytta av mer effektiva sätt att samla in och presentera specifika data för sina respektive företag, men företag arbetar på mycket olika sätt. De baserar sina resultat på olika indikatorer och genom att mäta deras effektivitet med olika variabler. Sensorer och analyssystem måste vara specifikt anpassade till de olika branscher de ska tillämpas på.

Vi utvecklade vårt IIoT maskinövervakningssystem och optimerade det för en sak; flexibilitet i användningen. Resultatet är några av de mest anpassningsbara, modulära IIoT sensorerna på marknaden. Temperatur, vibration, rörelse, felaktig användning, körningstid, tomgångskörning och exakt identifiering av operatör är några exempel på vad vårt system har möjlighet att analysera idag. Allt detta kommer i form av trådlösa IIoT sensorer tillräckligt små för att placera på handhållna verktyg i kombination med en molnbaserad programvara för övervakning; CombiQloud.

Kärnan i CombiQ AB är ett team av duktiga och erfarna utvecklare för inbyggda system. Kombinerat har vi flera decennier av kompetens inom elektronikkonstruktion, RF / Antenner och mjukvaruutveckling. Våra noga utvecklade arbetssätt ger oss möjligheten att snabbt bedöma ert företags behov  och presentera en lösning för det. Vi strävar alltid efter att erbjuda en fungerande POC (proof of concept) inom bara några veckor.

Vårt team kommer att hjälpa dig hela vägen från att identifiera möjligheter för dataanalys till att definiera specifika krav på systemet för att utveckla en validerad och verifierad produkt.

Boka ett möte med vårt team idag för att diskutera hur vi kan hjälpa ditt företag framåt genom att få dina maskiner att kommunicera.

Skalbarhet

Testa smått och skala sedan upp utan gränser

Vår utvecklingsprocess gör att vi kan ta allt från små pilotprojekt för utbyggnad av ett befintligt system till fullskaliga IIoT-anpassade lösningar. Vi har nära relationer till våra produktionspartners vilket gör det möjligt att skala upp vår produktion utefter förfrågan.

Om du bygger upp en ny verksamhet är det rimligt att digitalisera hela din värdekedja eller produktionslina för att i ett tidigt skede vara redo för industri 4.0. I det här fallet är vi rätt partner för att utveckla och bygga ditt heltäckande IIoT-system för maskinövervakning i enlighet med dina specifika krav.

Om du tänker på att digitalisera ett befintligt system, kan det vara smart att börja i liten skala och skala upp över tiden. Ta kontakt med oss för att diskutera och planera ett pilotprojekt anpassat till ditt företag. Alla analytiska system fungerar bättre med successivt utökad tillämpning. Vi kan konstant medverka i ditt projekt för att utveckla och skala upp din verksamhet till industri 4.0, enligt dina synpunkter och preferenser.

Allt är certifierat och testat

Vid slutförandet av alla produktionsutvecklingar, säkerställer vi att alla delar uppfyller era förväntningar på kvalitet. I samarbete med tredjeparts-certifieringsföretag får vi era produkter testade, godkända och dokumenterade.

Olika standarder och regelverk gäller i olika länder, därför testar vi alla produkter i varje aspekt när det kommer till säkerhet och radiokommunikation. Varje produkt märker vi “redo för kundanvändning” och inkluderar då certifiering enligt CE/FCC/RCM.

Produktion

Monteras och testas i Sverige

Majoriteten av vår sensorproduktion sker i Sverige för att säkerställa förväntad kvalitet på varje enhet som lämnar CombiQ AB. Vi kan garantera att all hårdvara monteras och testas i en ESD-säker miljö. Att hålla produktionen i Sverige ger oss även möjligheten att effektivt leverera både testpartier och slutprodukter till våra kunder.

Vi är stolta över att ha ett dynamisk produktionsteam med många års erfarenhet. Eftersom att flexibilitet är kärnan i allt vi gör, är individualisering på kundens begäran en av våra specialiteter. Vi kan såväl lätt hantera de snabba förändringar som kan ske under en utvecklingsprocess.

En typisk tillverkningsprocess innefattar:

  • Uppladdning av mjukvara
  • Montering
  • Märkning
  • Konfiguration
  • Testning
  • Förpacking
  • Leverans