CombiQ AB lösningar för digitalisering och automatisering

Vårt CombiQloud-system är tillämpbart inom ett brett spektrum av branscher och är mycket anpassningsbart beroende på våra kunders individuella behov kring digitalisering och automatisering. Våra nuvarande lösningar inkluderar övervakningssystem för industriella maskiner, till exempel i massa- och pappersindustrin, förvaltning av tillgångar i lager och trådlös åtkomstkontroll, till exempel på sjukhus eller ålderdomshem.

Renz AB

CombiQ AB hjälpte till att lösa utmaningarna med post- och paketleverans i hektiska stadsmiljöer

 • RFID Öppningssystem

 • Digitala Brevlådor

Leverera post och paket i en hektisk modern stad är en verklig utmaning.

För varje dag en stad växer, växer även behovet att på ett intelligent sätt digitalisera processen med post- och paketleverans. Renz (fd. CombiPlate AB) levererar därför smarta postboxar i olika typer av konstellationer för att passa alla typer av boenden. Systemet använder RFID teknik för att tilldela en postbox i önskad storlek för varje leverans. Tekniken adderar flexibilitet i systemet eftersom mottagaren endast får tillgång till en brevlåda när behovet uppstår, utan att oroa sig för eventuella problem med storlek på post- och/eller paket.

CombiQ AB har varit involverad i utvecklingen av systemet, däribland utveckling av mjukvara, antenner och trådlös kommunikation.

Phoniro AB

CombiQ AB har bidragit till mer privatliv på moderna äldreboenden

På moderna äldreboenden ökar ständigt behovet av mer privatliv.

En av de viktigaste kriterierna för känslan av integritet och självständighet är möjligheten att flytta in och ut ur rum, korridorer och byggnader utan att behöva tillåtelse eller assistans. Lösningen för att möta behovet är automatiserad passeringskontroll genom digitalisering.

CombiQ AB har, i samarbete med en av Sveriges marknadsledande leverantörer för äldreomsorg, utvecklat ett trådlöst system för att övervaka och låsa upp dörrar i deras ålderdomshem. Så här fungerar det:

 • Basstationer är monterade över alla dörrar och kopplade till en server.
 • Ett armband med tillhörande tag sänder ut signaler när personen med armbandet rör på sig.
 • Om basstationen känner av rörelser framför dörren, skickas en begäran till servern.
 • Om personen framför dörren har behörighet att öppna, kommer den låsas upp och låta personen passera in eller ut.

Samma system kan användas för övervakning under nattetid, samt för att kontrollera och logga elektroniska medicinboxar.

Personalen har sina egna taggar som finns i två olika typer. En modell reagerar på rörelse, den andra med en tryckknapp som endast aktiveras när det behövs.

Alla relevanta data, så som vem som kommer ha behörighet till vilka rum och gemensamma ytor samt mellan vilka tider alarm ska vara aktiverade är lagrade på servrarna och kan ändras när som helst på dygnet.

Basstationen samt de personliga- och personaltaggarna är utvecklade av CombiQ AB och använder ett själv-utvecklat radioprotokoll, som är speciellt utformat för applikationer med behov av energieffektivitet.

 • Armband

 • Keycard

 • Main Station

Husqvarna AB

CombiQ AB har utvecklat ett system för att samla in och koppla maskin- och operatör-data.

 • Maskinsensor

 • Main Station

 • Husqvarna Fleet Services

Husqvarnas kunder behövde ett system för att förbättra användningen av maskiner och arbetarskydd.

Samlar information

CombiQ AB har utvecklat en sensor som är monterad på Husqvarnas handhållna maskiner inom skog, trädgård och konstruktion. Återigen bevisade vi vår förmåga när det gäller digitalisering av till synes analoga maskiner. När produkterna används lagras data i sensorn; tiden för användning och varvtal, vilket till exempel kan analyseras för att initiera underhåll. Data överförs via en basstation till ett administrativt verktyg när maskinerna är åter på arbetsplatsen. Både operatören såväl som Husqvarna drar nytta av den samlade informationen och kan till exempel schemalägga en snabb service enligt serviceplanen.

Förbättrade arbetsvillkor

Genom att arbeta med analys av maskinernas data förbättras deras livslängd, men det finns mer att hämta. Eftersom alla operatörer är identifierade med en operatörstag, är all data från respektive verktyg kopplad till dess användare under hela användningstiden. Med denna adderande data kan du kontrollera hur mycket vibration operatörerna utsätts för när de använder en specifik maskin. Statistik kan även hjälpa operatörerna att förbättra deras användningsfärdigheter för att minska bränsleförbrukning och förbättra maskinens livstid.

Stödjer drift av Husqvarnas kunder

Lösningen från Husqvarna inkluderar dessutom en webbaserad, administrativ instrumentpanel där deras kunder kan planera och övervaka sina maskiners underhåll och prestation, vilket är en viktig del av Husqvarnas omfattade tjänsteutbud.

Magnea AB

CombiQ AB förvärvade Magnea 2017 för att kombinera sin teknik och revolutionera skadeförebyggande inom hälso- och äldrevård.

Magnea makes people move – med hjälp av avancerad sensorteknik.

Magnea strävar efter att integrera fysisk aktivitet som ett obligatoriskt hörnsten för förebyggande och behandling skada i vården och äldreomsorgen.

Bristen på fysisk aktivitet är den största hälsorisken i vårt moderna samhälle, särskilt för äldre. Fysisk aktivitet kan minska antalet slag med 20% och hjärt-kärlsjukdomar med 30%, dessa effekter kunde rädda miljontals liv och massor av pengar som spenderas årligen på hälso- och sjukvården.

Utmaningen är att motivera patienter att röra sig mer. Speciellt äldreomsorg kräver vårdpersonal att stödja och följa upp samt verktyg för att spåra och påminna om utbildning och illustrera effekterna. Digitalisering är nyckeln till att samla in och tillhandahålla rätt data. Magnea ger dessa verktyg. Vi gör det möjligt yrkesverksamma att tillbringa sin tid mer effektivt och ge ansvar för sin hälsa tillbaka till patienterna.

Hur kan vi göra det möjligt för Magnea att göra det?

 • Avancerad rörelsedetektering och övervakningssensorer
 • Aktivitet loggas i molnet, tillgänglig när som helst
 • Illustrationer i app instrumentpanel optimerad för äldre
 • Automatiserade påminnelser, motivation och återkoppling
 • Upptäckt av oregelbundna aktiviteter eller faller i kombination med automatiserade larm skickas till hälsostöd
 • Instrumentpanel för sjukvårdspersonal att fjärrövervaka status och aktivitet för sina patienter
 • Sensor på armband

 • Sensor klocka

 • Sensor Clip