CombiQloud av CombiQ AB

Det omfattande systemet för holistisk maskinövervakning

CombiQ CombiQloud System

Vårt CombiQloud-system är en unik kombination av hårdvara i form av avancerade IIoT sensorer och mjukvara för övervakning. Syftet med IoT plattformen är att ha en holistisk övervakning av industriella maskiner dygnet runt. Vi utvecklade CombiQloud som ett heltäckande system, bestående av såväl hård- som mjukvara för att få ut det mesta av alla tekniska möjligheter genom att låta komponenterna interagera så smidigt som möjligt. Med heltäckande system menar vi att systemet endast är tillgängligt som en komplett lösning, inkluderat minst en sensor, basstationen och den molnbaserade instrumentpanelen för dataanalys.

Fördelar med CombiQloud

Förbättra din övervakning och kontroll, oberoende av bransch. Enkelt och snabbt.

  • Ökad driftstid och effektivitet hos dina maskiner
  • Färre oväntade stopp och risker för stora störningar
  • Förbättrat proaktivt underhåll
  • Ökad kostnadseffektivitet vid underhåll
  • Ökad effektivitet vid hantering av reservdelar
  • Total resursoptimering
  • Bevis och statistik i garantiansvar
  • Tillgång till övervakning och upptäckande av felanvändning av maskiner

Ta en titt nedan för att se ytterligare förklaringar av systemets mjuk- och hårdvarukomponenter.

Hårdvara

Industrial IoT Sensors (ISN)

ISN av CombiQ AB är en modulär plug&play sensor för IIoT-maskinövervakning. På grund av dess smidiga storlek, är sensorn applicerbar på alla typer av industriella produkter. Det krävs inte någon kabeldragning eller avancerad installation. Alla sensorer är individuellt konfigurerade utefter era krav, vad gäller känslighet och räckvidd. Detta gör ISN till den perfekta hårdvaran för digitalisering och automatisering av maskiner som redan finns i ert företag.

Operator Tag

Operator Tag av CombiQ AB låter ditt företag såväl säkerställa dina anställdas säkerhet som användandet av dina maskiner. Du kan kontrollera behörigheten till specifika maskiner för valda anställda och upptäcka felanvändning av maskiner direkt via omedelbar notifikation. Ovanpå det varnar det intrigerade övervakningssystemet dina anställda när de har blivit utsatta för vibration, höga ljud och/eller värme under för lång tid.

Gateway

Gateway av CombiQ fungerar som en basstation. ISN sensorerna och Operator Tag kommunicerar endast med varandra genom och med Gateway vilken sedan skickar all information till CombiQloud och till instrumentpanelen i era enheter. Det här sättet sparar batteri på sensorerna och taggarna och möjliggör lång driftstid. Gateway kan även bli monterad ovanför dörrar eller portar för att användas som tillträdeskontroll.

Mjukvara

CombiQ_talking machines

Monitoring Dashboard

Monitoring Dashboard av CombiQ ger behörighet till individualiserad dataanalys baserad på dina sensorers utdata. Instrumentpanelen är optimerad för ansvariga att övervaka såväl maskiner som anställda. Du har själv valet att välja vilka dataset som är relevanta för dig och hur de ska vara illustrerade för att aldrig igen missa eventuellt avvikelser, felanvändning eller datum för underhåll.

CombiQ Qloud

Cloud Service

Alla ISN sensorer skickar data som de samlat till Gateway och vidare till molnet. Från molnet kan data bli hämtad när som helst för analys i Monitoring Dashboard, både på mobilen och stationära datorer. Du behöver varken installera någon mjukvara eller hyra serverplats. CombiQloud-systemet täcker allt!