Industri 4.0 (IIoT) – vad är det?

Vad innebär Industri 4.0?

Om du aldrig hört talas om detta begrepp innan förstår vi att det låter främmande. Vad syftar egentligen Industri 4.0 på? Vad är bakgrunden? Vad är unikt och omvälvande med detta begrepp? Vi förklarar här varför du bör känna till det och hur det kan lyfta din verksamhet.

Bakgrunden till industri 4.0 – Från ångmaskinen till cyberfysiska system

Begreppet industri 4.0 myntades av Angela Merkel på Hannovermässan 2012, och syftar på den fjärde industriella revolutionen. För att sätta den senaste upplagan av revolution inom industrin börjar vi med en liten historielektion. Det brukar sägas att det hittills ägt rum fyra industriella revolutioner.

Den allra första industriella revolutionen (industri 1.0) ägde rum under det sena 1700-talet, då tillverkning började gå från manuellt arbete till att mekaniseras. Ångmaskiner och andra vattendrivna motorer revolutionerade industrin och förändrade produktion och arbete i grunden.

Den andra industriella revolutionen (industri 2.0) ägde rum under det tidiga 1900-talet, då industrin började elektrifieras. Elektriciteten möjliggjorde massproduktion och en betydligt mer effektiv tillverkning och industri.

Nästa paradigmskifte inom industrin (industri 3.0) ägde rum under sent 1950-tal då elektronisk teknik och sedermera datorteknik äntrade scenen. Digitaliseringen påbörjades och förändrade efter hand all produktion rakt igenom. Analog och mekanisk teknik avtog och automatisering tog överhand.

industri 4.0 - fördelar
IIoT - varför

Industri 4.0 – framtiden är här

Det är svårt att sätta ett fast datum då industri 4.0 initierades. De senaste årtiondena har den fjärde industriella revolutionen stegvis utvecklats. Vårt digitala landskap har lett till en ny standard i hur vi lever våra liv. Med hjälp av mobila enheter, stark nätverksuppkoppling och andra innovationer kan vi ta del av tjänster och data vart vi än befinner oss.

Det här har givetvis inte industrin gått miste om. Med hjälp av tekniska landvinningar i form av IoT (sakernas internet) kan vi idag effektivisera och styra vår industritillverkning mer precist än någonsin. Industri 4.0:s största styrka är den omfattande, sammanlänkade och holistiska synen på tillverkningen. För första gången kan vi koppla samman det fysiska med det digitala. Du får genom det här maskiner att prata.

Vad för nytt kan vi göra med industri 4.0?

Vad innebär det här konkret? Vi kan exempelvis ta del av mätvärden från maskiner vart vi än befinner oss. Det går tidigt att se påbörjan på eventuella felaktigheter, där dessa sedan tidigt kan förebyggas. På det sättet kan ”oförutsedda” maskinstopp förhindras långt innan dem hade ägt rum – vilket sparar stora pengar och möda.

För första gången blir också produktivitet mätbar på ett konkret sätt. Det här gör det möjligt för hela verksamheten att förstå helheten. Vart du än befinner dig kan du följa produktionsflödet och känna dig trygg i att saker fungerar som det ska.

Fördelar med Industri 4.0

  • Du kan kostnadseffektivisera hela din verksamhet. Genom att ta del av konkreta data och estimeringar kan du optimera tillverkningsprocessen och distributionskedjan. Med hjälp av data och insyn i realtid, kan du fatta snabba och relevanta beslut gällande din verksamhet. På det sättet kan effektiveten och lönsamheten ökas i hela organisationen genom industri 4.0.
  • Du upptäcker haverier och problem i förväg. Med hjälp av industri 4.0 får du järnkoll på status och maskinhälsa i tillverkningen. Med hjälp av uppkoppling genom IoT kan du i god tid upptäcka och förebygga problem. Du och dina kollegor slipper därmed dyrköpta överraskningar.
  • Kundupplevelsen blir bättre. Inte bara du och din verksamhet kan ha glädje av industri 4.0. Att erbjuda dina kunder statistik och insyn över hur produktionen går ger mervärde och trovärdighet gentemot dina kunder. Missförstånd och andra möjliga orosmoln kan därmed klargöras tidigt.
  • Det blir enklare att kvalitetssäkra produktionen. Tack vare precis data över produktionsförloppet kan du på ett närmare sätt än tidigare följa processen. Du kan in i minsta detalj säkerställa att produktionen håller hög kvalitet. Det här innebär en lägre felmarginal och en högre produktionsstandard.

CombiQ hjälper dig med Industri 4.0

Vi på CombiQ är experter på industri 4.0 och ser det som vårt adelsmärke att effektivisera och föra in din verksamhet i framtiden. Genom vår tjänst CombiQloud kan du koppla samman dina maskiner och få dem att kommunicera med varandra. Tjänsten är molnbaserad och du kan sedan ta del av din produktions data vart du än befinner dig. Med hjälp av insamlad data kan du dra slutsatser kring din produktion som inte tidigare var möjlig och effektivisera din verksamhet.

CombiQ erbjuder en unik helhetslösning där din verksamhet kan ta klivet in i framtiden. Är du redo att ta steget? Vi berättar gärna hur just ditt företag kan gynnas av industri 4.0. Kontakta oss gärna!

fördelar med iiot
varför iiot