Kundcase

Vi har hjälpt många företag in i framtiden. Oavsett behov och situation är ökad insyn och uppkoppling ett måste i dagens industri. Kolla gärna in våra case nedan och se hur vi hjälpt företag att få sina maskiner att prata.

Labotek förbättrar den operationella kundservicen

Labotek Nordic, en ledande leverantör av utrustning till plastindustrin, har ingått ett strategiskt samarbete med CombiQ. Genom att ansluta Labotek Nordics maskiner till CombiQs molntjänst, CombiQloud, kan Labotek Nordics servicetekniker dra nytta av realtidsdata för snabbare analyser.

Effektivare underhåll med Acticons uppkopplade storkökskåpor

Acticon har i samarbete med CombiQ tagit fram en lösning för att koppla upp storkökskåpor, vilket underlättar service och underhåll.

TRIA Plastics kopplar upp sina produkter för djupare insikter om maskinhälsan

TRIA och CombiQ har inlett ett samarbete grundat på en gemensam önskan att effektivisera produktionsprocesserna inom branschen. Detta ligger i linje med TRIAs vision om att vara den ledande leverantören av maskiner för materialåtervinning i plastproduktionen.

Sensorexpertis som bidrog till utvecklingen av Husqvarna Fleet Services

Husqvarna Fleet Services™ är en digital plattform med digitala tjänster för anslutna maskiner och ansluten utrustning. Kunden får fullständig kontroll över sina robotgräsklippare och annan utrustning, vilket gör det möjligt att övervaka maskinparken via smartphone, surfplatta eller dator alla dagar i veckan.

Renz förbättrar paket- och posthantering med smarta fastighetsboxar

En digitaliserad leverans av post och paket i en modern stadsmiljö är en verklig utmaning. Renz, tidigare känt som CombiPlate AB, började som ett projekt långt innan e-handeln hade fått det genomslag vi ser idag.

Insikter från projekt

Vi delar med oss av projekt vi har utfört och tar dig genom processen från utmaning till lösning. Av olika skäl har vi inte namngett företagen i dessa fall, men samtliga case baseras på faktiska samarbeten med verkliga företag.

Kundcase 1

Industri 4.0 gjorde nuläge och framtid mätbar

Vår smarta IIoT-lösning (Industrial Internet of Things) kunde erbjuda vår kund en djupare insyn i sin produktion än någonsin tidigare. Tack vare vår smarta sensor ISN och temperaturmätning får företaget en komplett överblick över maskinhälsan. Vilket skapar underlag för en effektivare produktion utan kostsamma överraskningar.

Kundcase 2

Mätbara processer effektiviserade flödet

Med hjälp av ökad mätbarhet genom sensorer och temperaturmätning lärde företaget känna sina maskiner på ett djupare sätt. Informationen gör det möjligt att planera in service i rätt tid, vilket säkrar produktionen ute hos kunder som köpt verktyget. Tack vare maskininlärning kan servicebehov och produktion anpassas utefter kundernas verklighet.

Kundcase 3

Sensorer optimerade och effektiviserade produktionen

Utöver värme mäter ISN också vibrationerna på en hel kassett, för att ge en mer heltäckande bild av temperaturmätningen. Tack vare informationen från alla sensorer går det att över tid få en bättre bild av produktionen och hur den kan optimeras och effektiviseras.

Kundcase 4

Färre överraskningar och effektivare produktion tack vare ökad mätbarhet

Företaget valde att installera CombiQ:s ISN-sensor tillsammans med en extern trycksensor och temperaturgivare på varje gascylinder. Tack vare detta sker konstant övervakning av dessa där all information skickas upp till molnet.