First Venture har tecknat aktier till ett värde om ca 4 mkr i CombiQ ABs nyemission och genom nyemissionen blir First Venture största ägare i CombiQ med ett ägande om ca 31%. Den totala emissionslikviden uppgår till ca 7,5 mkr och genom emissionen tillkommer nya aktieägare och värderingen av CombiQ ökar med ca 105%.

CombiQ levererar en helhetslösning där bland annat industrimaskiner som inte är byggda för ett industriellt IoT (Internet of Things) med hjälp av specialutvecklade sensornoder kan kopplas upp mot CombiQs Saas-lösning CombiQloud. Genom att löpande inhämta data från maskiner och utrustning, som samlas och analyseras i CombiQloud, kan kunderna öka sin effektivitet, minska risken för driftsavbrott och erbjuda nya tjänster för att öka sin lönsamhet.

Efter ett omfattande utvecklingsarbete av både elektronik och molntjänsten lanserades IoT-lösningen under förra året. Noterbart är att elektroniken är utvecklad, testad och tillverkad i Sverige. Utvecklingsarbetet har genomförts i samarbete med ett flertal industriföretag. Industrin gör idag omfattande investeringar för att koppla upp både produkter och produktionssystem. CombiQ har som målsättning att vara en ledande partner i detta arbete.

”Vi är glada över att vi genom den senaste emissionen har givits möjlighet att öka vårt ägande i CombiQ . Bolaget har gjort stora framsteg under de senaste åren, och vi ser tillströmningen av kunder som ett tydligt bevis på att CombiQs produkter tagits emot bra av marknaden. Som en av de första investerarna i CombiQ ser vi CombiQs resa som ett bevis på att starkt entreprenörskap i kombination med långsiktiga och aktiva investerare kan skapa fantastiska bolag.” säger David Wendel, VD på First Venture

Efter att vi under de senaste åren har utvecklat elektronik och SaaS-lösning för industrins behov av att digitalisera produkter och processer är det mycket glädjande att vi har fått en så positiv respons på vårt erbjudande. Nya kunder har tillkommit och denna emission är en viktig del i CombiQs tillväxtresa. Vi är tacksamma för stödet från befintliga ägare och över att vi därtill fått nya ägare som tillför kompetens och ett brett nätverk.” säger Kai Walkendorff, VD CombiQ AB.

Läs mer om CombiQ AB och dess verksamhet här.

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB +46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se