Kundcase

Effektivare underhåll med Acticons uppkopplade storkökskåpor

Acticon startades 1992 och har sedan starten haft fokus på att ta fram enkla tekniska lösningar som ger funktionella, långsiktiga och energieffektiva produkter för smartare ventilation och ett bättre inomhusklimat. Genom att utveckla innovativa ventilations- och filtreringslösningar ger Acticon dig ren luft och en god atmosfär.

Målet – remoteguidning vid service

Acticon har i samarbete med CombiQ tagit fram en lösning för att koppla upp storkökskåpor, vilket underlättar service och underhåll. På Quality Hotel Match i Jönköping installerades först storkökskåpor med uppkoppling till molntjänsten CombiQloud för övervakning av installationen.

Fördelar – produktförståelse

  • Möjlighet att koppla upp och samla in värdefull information om produkterna.
  • Förståelse för hur anläggningarna fungerar över tid, exempelvis över ett år, en månad, en vecka eller en dag.
  • Spännande affärsmöjligheter, såsom att kunderna kan bli än mer energieffektiva i sitt användande.
  • Acticon har fått ett produktkit med sensorer som enkelt kan installeras i deras produkter.
  • Proaktivt stöd även när teknikerna inte är på plats, snabbare beslut och bättre underlag vid servicebesök.

Quality Hotel Match

Acticon har levererat storkökskåpor till Quality Hotel Match i Jönköping. Dessa moderna storkökskåpor har effektiv osuppfångning, ett effektivt reningssystem med deras UV-safe och även brandsläckningssystem kopplat till kåporna. Genom Acticons lösning tillsammans med CombiQ fick man möjlighet att göra en pilotinstallation på Quality Hotel Match och erbjuda övervakning av produkterna via molntjänsten CombiQloud. Detta görs genom att installera CombiQs förkonfigurerade ISN-sensorer på storkökskåporna, som samlar in värdefulla mätvärden till molntjänsten.

CombiQs tekniker har samarbetat med Acticon och etablerat ett bra samarbete tillsammans. Framöver kommer de att utvärdera Acticons ytterligare behov av datainsamling från produkterna och hur denna information kan presenteras i molntjänsten CombiQloud.

”CombiQs lösning har öppnat upp möjligheterna för att vi ska kunna koppla upp våra produkter och installationer. Det ger oss större förståelse för hur våra anläggningar fungerar hos kunderna. Samtidigt öppnar det upp nya spännande affärsmöjligheter. Vi kan t.ex. erbjuda lösningar till våra kunder som gör att de kan bli än mer energieffektiva,” säger Tommy Kreivi Sandell, VD på Acticon

Vill du veta mer?

Med hjälp av vår molntjänst CombiQloud effektiviserar vi underhållet och minimerar driftstörningar samtidigt som man får en förbättrad produktförståelse genom den insamlade informationen. Vill du veta mer om hur vi kan lyfta din verksamhet? Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster.

Hör av dig så berättar vi mer