RACK INSIGHT SOLUTION

Digitala kollisionslarm

En innovativ lösning som skapar en säker arbetsmiljö
inom lager och logistik.

SMARTA SENSORER

Säker arbetsmiljö

Fördelar med digitala kollisionslarm

Snabb och enkel installation av smarta sensorer på era pallställ.

Automatiska kollisionslarm som genererar notiser till ansvariga.

En kontinuerlig och ständigt uppdaterad statuskontroll av era lokaler.

Sparad tid då ni slipper tidskrävande okulärbesiktningar.

En säkrare arbetsmiljö med hjälp av innovation.

Insikter med hjälp av visuella rapporter och interaktiva diagram.

KOLLISIONS KLASSIFICERING

Hur fungerar det?

Initialt mäter vi vibrationer och kollisioner med våra smarta sensorer. Det innebär att ni får en omedelbar återkoppling på vad som hänt, var det har hänt och hur skadeläget ser ut. Kollisionerna klassificeras utifrån tre olika nivåer, beroende på uppmätt kraft.

  • Nivå 1: Påkörning
  • Nivå 2: Extra kraftig kollison – fara för medarbetare
  • Nivå 3: Risk för brott av sektion

NOTISER

Varnar för kollisioner

RAPPORTER

Fördjupande insikter

De mätvärden som samlas in från våra smarta sensorer kan förutom larm vid kollision ge dig värdefulla insikter med hjälp av visuella rapporter och interaktiva diagram i molntjänsten CombiQloud. Dessa insikter kan sedan användas för att ta smarta, datadrivna beslut. Några exempel på vad du kan ta reda på är.

  • Hur varsam din personal är utifrån godstyp
  • Statistik i antal påkörningar
  • Trender för kollisioner i lokalen

COMBIQLOUD

Från datainsamling till insikt

I vår webbtjänst CombiQloud samlas data från sensorerna. Du får helt nya insikter i hur maskiner och utrustning fungerar. Allt för att ta smarta beslut som baseraras på fakta.

BOKA EN DEMO

Prata med oss

Vill du veta mer eller boka en webbdemo? Kontakta oss för att få en demovisning av våra tjänster eller om du har några frågor eller funderingar.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.