Kundcase

CombiQ kundcase

Hör av dig så berättar vi mer

Industri 4.0 gjorde nuläge och framtid mätbar

CombiQ hjälper dagligen företag att göra sin produktion smartare. Vi kommer framöver att dela med oss av projekt vi utfört och ta dig genom processen från utmaning till lösning. Förhoppningsvis kan vi på det sättet visa för dig hur mycket industri 4.0 och maskininlärning kan lyfta din verksamhet – på alla plan. Av olika skäl kommer vi inte att namnge företagen i detta fall, men samtliga case baseras på faktiska samarbeten med riktiga företag.

Företagsprofil

Företaget i frågas verksamhet utgörs av tillverkning av klipp- och bockverktyg för plåt. Utöver det tillhandahålls service av dessa verktyg i form av skärpning av stansar och dynor.

Utmaningen – svårigheten att förutse servicebehov

Av erfarenhet har företaget blivit medvetet om att stansar och dynor behöver skärpas om efter ett tag, för att kunna bibehålla kvalitet och undvika haverier. Eftersom verktygen används hos kunder är det svårt för företaget att ha överblick över när det börjar bli dags för service. Detsamma gäller för kunderna, som har svårt att följa upp hur många slag verktygen gjort, vilket gör det utmanande att veta när det är läge för service. Att utföra service för sent leder inte bara till dyrare servicekostnad, utan också kostsamma byten av verktyg, samt i värsta fall haveri och akuta produktionsstopp.

Bristande uppföljning av verktygens användning gör det inte bara svårt för kund, utan också företaget som ska utföra service. Ofta sker servicen vid fel tidpunkt, vilket inte bara stör produktionen utan också tar längre tid än nödvändigt. Med ökad insyn i verktygens hälsa kan flera serviceuppdrag utföras i följd och minska restid mellan olika uppdrag. Det gagnar samtliga parter, då företaget sparar tid och pengar, samtidigt som kund erhåller bättre service och bibehåller ett högre produktionsflöde.

Lösningen – Djupare insyn och ökad effektivitet genom maskininlärning

Med hjälp av vår smarta IIoT-lösning (Industrial Internet of Things) kunde vi erbjuda företaget en djupare insyn i sina produktioner än någonsin tidigare. Tack vare vår smarta sensor ISN (Industrial Sensor Node) kunde antal slag från verktygen räknas och skickas vidare till systemet CombiQloud. Systemet registrerar sedan antal slag för alla verktyg och skickar ut notiser när verktygen börjar närma sig sin servicepunkt. Utöver det registreras också temperaturen på verktyget, vilket gör det lättare att följa upp verktygets produktionskapacitet.

Med hjälp av en extern trycksensor maskinövervakas också gascylindrarna i verktyget, för att se till att trycket förblir intakt under produktion eller under lagring av verktyget. På det viset kan eventuella fel upptäckas i god tid, vilket kan förhindra kostsamma maskinstopp.

Tack vare informationen från ISN-sensorn går det att med hjälp av maskinlärning förutspå när bästa möjliga servicepunkt för verktyget är, baserat på sensorhistorik och vibrationsmönster.

Vill du veta mer om maskininlärning?

Med hjälp av vår molnbaserade programvara CombiQloud gör vi processer överskådligare, kostnadseffektivare och kvalitetssäkrade. Vill du veta mer om hur maskininlärning, IIoT och Industri 4.0 kan lyfta din verksamhet? Hör av dig – så berättar vi mer om våra tjänster.