Kundcase

CombiQ kundcase

Maskinövervakning effektiviserade flödet

CombiQ hjälper dagligen företag att göra sin produktion smartare. Vi kommer framöver att dela med oss av projekt vi utfört och ta dig genom processen från utmaning till lösning. Förhoppningsvis kan vi på det sättet visa för dig hur mycket maskinövervakning, industri 4.0 och maskininlärning kan lyfta din verksamhet – på alla plan. Av olika skäl kommer vi inte att namnge företagen i detta fall, men samtliga case baseras på faktiska samarbeten med riktiga företag.

Företagsprofil

Företaget tillverkar gascylindrar som används i verktyg för plåtformning till verkstadsindustrin. Cylindrarna är av mycket hög kvalitet och håller oftast hela verktygets livslängd mekaniskt, men packningar eller andra yttre omständigheter kan påverka funktionen, vilket gör att trycket inte är korrekt.

Utmaningen – förhindra dyra produktionstopp och värna om maskinhälsan

Företaget tillhandahåller en produkt av mycket god kvalitet, och därmed ett högre pris än liknande produkter i samma område. För att behålla försprånget vill man erbjuda något mer genom att digitalisera produkten och på det sättet skapa nya inkomstmöjligheter.

Kunderna till företaget är krävande och vill hänga med i utvecklingen när det gäller uppkopplad industri. Inte bara maskiner, utan också verktygen i maskinerna ska kopplas upp för att mäta statistik och status. Kunderna har produktionslinjer som absolut inte får stå still och verktygen är väldigt dyra. Vid ett haveri stannar inte bara produktionen, utan verktyget kan också behöva skickas iväg till tillverkaren före reparation. Gas kan också läcka från verktyget när det lagras, vilket ofta inte upptäcks förrän verktyget är uppsatt i maskinen.

Huvudproblematiken är svårigheten att utan mätbara data kunna förutse produktionsförloppet och tänkbara maskinstopp. Gasmängd och annan maskinhälsa är också svår om ens möjlig att få ett grepp om.

Lösningen – ökad mätbarhet genom maskinövervakning insyn för både företag och kund

Med hjälp av ISN-sensorer tillsammans med en extern trycksensor och temperaturgivare kan varje gascylinder övervakas genom molntjänsten CombiQloud.

Företaget kan då erbjuda sina kunder en molntjänst där inte bara företagets gascylindrar övervakas, utan också övriga delar av verktyget. Kunderna kan också få information om hur andra produkter på marknaden fungerar och kan därmed se fördelen med företagets produkter.

Den externa trycksensorn registrerar antalet öppningar och stängningar av verktyget, medan en accelerometer registrerar vibrationer i verktyget. Sammantaget ger dessa data en bild av verktygets generella status. All data samlas sedan i CombiQloud, där notiser skickas ut när verktygen närmar sig service.

Temperaturgivaren registrerar gascylindrarnas temperatur, vilket är en indikator för huruvida rätt trycknivå i gascylindrarna bibehålls. ISN-sensorn i verktyget mäter temperaturen på verktyget, vilket är till nytta när produktionskapacitet ska följas upp. Tack vare mätningen går det också att se verktygets status redan innan det sätts upp, vilket förebygger onödiga produktionsstopp.

Med hjälp av informationen från trycksensorn kan man med hjälp av maskininlärning förutspå den mest lämpliga servicepunkten och när gas behöver fyllas på. Vibrationsdatan från accelerometern tillsammans med temperatursensorernas information gör det också möjligt att ta fram algoritmer, där det går att upptäcka delar som behöver underhållas i god tid.

Tack vare uppkopplade verktyg och cylindrar blir processer mätbara för både leverantör och kund, vilket effektiviserar flödet för samtliga parter.

Vill du koppla upp din produktion och veta hur maskininlärning kan lyfta din verksamhet? Låt oss visa dig!

Hör av dig så berättar vi mer