Kundcase

CombiQ kundcase

Sensorer optimerade och effektiviserade produktionen

CombiQ hjälper dagligen företag att göra sin produktion smartare. Vi kommer framöver att dela med oss av projekt vi utfört och ta dig genom processen från utmaning till lösning. Förhoppningsvis kan vi på det sättet visa för dig hur mycket industri 4.0 och maskininlärning kan lyfta din verksamhet – på alla plan. Av olika skäl kommer vi inte att namnge företagen i detta fall, men samtliga case baseras på faktiska samarbeten med riktiga företag.

Företagsprofil

Företaget i fråga producerar aluminiumprodukter, där en stor del av produktionen består av valsad aluminium i olika tjocklekar och bredder. Produkterna används bland annat till kylelement i bilar och värme- och kylelement i hus.

Utmaningen

Företagets produktionstakt är väldigt hög. Aluminium valsas i olika tjocklekar och bredder med hjälp av roterande knivar på både ovan- och undersida. Minsta lilla fel under produktion innebär därmed stora mängder kasserat material. Knivarna i maskinen och materialkvalitet är två faktorer som påverkar både produktionshastighet och slutresultat.

Knivarna sitter i en kassett som kan bytas ut i sin helhet vid behov. Det här sker oftast när knivarna blir slöa, skadade eller får beläggningar på sig från aluminiumet. En annan faktor som påverkar livslängden på knivarna är temperaturen, då beläggningar bildas enklare ju varmare det är. Beläggningarna gör knivarna slöa och begränsar livslängden väsentligt. Företaget är medvetet om att temperaturövervakning av knivarna gör det möjligt att upptäcka när det knivarna bör bytas – innan det är för sent.

Lösningen

Tack vare CombiQ:s ISN-sensor tillsammans med en temperatursensor kan företaget få in mätvärden från kassetterna. Temperatursensorn placeras nära knivarna och ISN fästs på själva kassetten, vilket gör det möjligt att mäta både knivar och kassett.

Utöver värme mäter ISN också vibrationerna på en hel kassett, för att ge en mer heltäckande bild av temperaturmätningen. Tack vare informationen från alla sensorer går det att över tid få en bättre bild av produktionen och hur den kan optimeras och effektiviseras. Genom att ställa in bestämda tröskelvärden för temperatur och vibration kan företaget få notiser när det är dags för att byta kassetter.

ISN registrerar samtliga vibrationer och stötar i maskinen från första insättning av kassetterna. Det innebär att du kan bedöma huruvida kassetterna har hanterats ovarsamt under transport eller uppsättning ifall startvärdet skiljer sig från vad det brukar vara.

Vill du koppla upp din produktion och veta hur maskininlärning kan lyfta din verksamhet? Låt oss visa dig!

Hör av dig så berättar vi mer